Μαθαίνω Περισσότερα...

Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα, αποτελεί τον πιο οργανωμένο και ανεπτυγμένο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.
Καλύπτει το 5% της αγροτικής οικονομίας και το 10% της ζωικής παραγωγής, με τον αριθμό των πτηνών που εκτρέφονται (110 εκατ.) να έχει αυξηθεί κατά 80% την τελευταία 20ετία.

H διατροφή των νεαρών ορνίθων κρεατοπαραγωγής είναι μια πρόκληση για πολλούς λόγους με τους καταναλωτές σήμερα να θέλουν τη διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούν δεν απειλούν την υγεία τους, αλλά και ότι το κρέας που θα καταναλώσουν είναι ασφαλές.

Τα προϊόντα μας είναι δοκιμασμένα και βελτιώνονται συνεχώς ενώ παράλληλα διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα προϊόντων που καλύπτει όλες τις διατροφικές ανάγκες των πτηνών.